Download
EQUAL Score Card CPA_2023 Danish.pdf 657,46KB
WeightNameValue
1000 Titel
 • EQUAL CPA Score 2022
1000 Titelzusatz weitere
 • en ECCM score til at måle kvalitet af klinisk håndtering af kronisk pulmonal aspergillose
1000 Verantwortlich
 • Rosanne Sprute, Eva Van Braeckel, Holger Flick, Oliver A.Cornely, Danila Seidel, Christian B. Laursen, Jesper R. Davidsen ; Uniklinik Köln, Ghent University, Med Uni Graz, Odense Respiratory Research Unit, DZIF - Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, CPAnet - Chronic Pulmonary Aspergillosis Network, ECMM - European Confederation of Medical Mycology
1000 Beteiligung
Universitätsklinikum Köln. Klinik I für Innere Medizin (Herausgeber/in) |
1000 Autor/in
 1. Sprute, Rosanne |
 2. Braeckel, Eva van |
 3. Flick, Holger |
 4. Cornely, Oliver Andreas |
 5. Seidel, Danila |
 6. Laursen, Christian B. |
 7. Davidsen, Jesper R. |
 8. Universitätsklinikum Köln. Klinik I für Innere Medizin |
1000 Katalog Id
 • HT021734037
1000 Erscheinungsort Cologne
1000 Verlag Uniklinik Köln
1000 Erscheinungsjahr 2023
1000 Erschienen in EQUAL CPA Scorecard
1000 Art der Datei
1000 Publikationstyp
 1. Leitlinien / Normschriften |
 2. Monografie |
1000 FRL-Sammlung
1000 Sprache der Publikation
1000 Abstract/Summary
 • EQUAL CPA Score 2022 afvejer anbefalinger fra tilgængelige vejledninger til kompleks håndtering af kronisk pulmonal aspergillose (CPA). Scoren kan bruges til at måle adhærens af retningslinjer og justere den klinisk håndtering af CPA. CPA er en destruktiv svampeinfektion i lungerne. Sygdommen påvirker immunkompetente og let immunkompromitterede personer med underliggende lungesygdom. Diagnosen er udfordrende, da det kliniske billede er uspecifikt og radiologiske fund er heterogene. Nogle komorbiditeter skal lede mistanken på CPA, når uforklarede pulmonale eller systemiske symptomer forekommer. Disse inkluderer tuberkulose og non-tuberkuløs mykobakteriose, kronisk obstruktiv lungesygdom, lungekræft og sarkoidose. Infektionen kan føre til udvikling af lungenoduli, kaviteter, sekundær pleurafortykkelse og fibrose.
1000 Sacherschließung
ddc 610 Medizin und Gesundheit
1000 DOI 10.4126/FRL01-006440430 |
1000 Dateien
 1. EQUAL CPA Score 2022
1000 Umfang
 • 1 Online-Ressource (2 Blätter)
1000 Objektart monograph
1000 Beschrieben durch
1000 @id frl:6440430.rdf
1000 Erstellt am 2023-02-24T14:56:03.160+0100
1000 Erstellt von 25
1000 beschreibt frl:6440430
1000 Bearbeitet von 25
1000 Zuletzt bearbeitet Wed Mar 01 08:58:41 CET 2023
1000 Objekt bearb. Wed Mar 01 08:58:20 CET 2023
1000 ähnlich zu
1000 Vgl. frl:6440430
1000 Oai Id
 1. oai:frl.publisso.de:frl:6440430 |
1000 Identisch zu
1000 Sichtbarkeit Metadaten public
1000 Sichtbarkeit Daten public
1000 Beschrieben durch
1000 Bestand
1000 Lobid

View source