Download
EQUAL Scorecard Trichosporon 2022 Azərbaycanca.pdf 295,23KB
WeightNameValue
1000 Titel
 • EQUAL Trichosporon qiymətləndiməsi 2021
1000 Titelzusatz weitere
 • Trichosporonozisin klinik idarəetmə keyfiyyətini (QUALity) təyin etmək üçün mövcud təlimatlardan əldə olunan ECMM qiymətləndirməsi
1000 Verantwortlich
 • Rosanne Sprute, Ullrich Bethe, Sharon C.-A. Chen, Oliver A. Cornely, Laman Rahimli ; Uniklinik Köln, DZIF - Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, The University of Sydney, NSW Government - Health Pathology, ECMM - European Confederation of Medical Mycology
1000 Beteiligung
Universitätsklinikum Köln. Klinik I für Innere Medizin (Herausgeber/in) |
1000 Autor/in
 1. Sprute, Rosanne |
 2. Bethe, Ullrich |
 3. Chen, Shuang |
 4. Cornely, Oliver Andreas |
 5. Rahimli, Laman |
 6. Universitätsklinikum Köln. Klinik I für Innere Medizin |
1000 Katalog Id
 • HT021697874
1000 Erscheinungsort Köln
1000 Verlag Uniklinik Köln
1000 Erscheinungsjahr 2023
1000 Erschienen in EQUAL Trichosporon Scorecard
1000 Art der Datei
1000 Publikationstyp
 1. Leitlinien / Normschriften |
 2. Monografie |
1000 FRL-Sammlung
1000 Sprache der Publikation
1000 Abstract/Summary
 • EQUAL Trichosporon qiymətləndirməsi, trichosporonozisin ideal klinik idarəetməsi üçün təyin edilmiş olan faktorların hər birinin təsir səviyyəsini müəyyən edir və bu faktorların hamısını bir araya gətirir. Bu kartlar təlimatların ən güclü tövsiyyələrini əks etdirir. Hesab kartları təlimatlara əməl olunmasını kəmiyyətləndirmək və antifungal istifadəsini dəstəkləmək üçün istinaddır.
1000 Sacherschließung
ddc 610 Medizin und Gesundheit
1000 DOI
 • 10.4126/FRL01-006399811 |
1000 Dateien
 1. EQUAL Trichosporon qiymətləndiməsi 2021
1000 Umfang
 • 1 Online-Ressource (2 Blätter)
1000 Objektart monograph
1000 Beschrieben durch
1000 @id frl:6399811.rdf
1000 Erstellt am 2022-12-16T10:05:29.953+0100
1000 Erstellt von 25
1000 beschreibt frl:6399811
1000 Bearbeitet von 25
1000 Zuletzt bearbeitet Fri Jan 20 13:17:34 CET 2023
1000 Objekt bearb. Fri Jan 20 13:17:34 CET 2023
1000 ähnlich zu
1000 Vgl. frl:6399811
1000 Oai Id
 1. oai:frl.publisso.de:frl:6399811 |
1000 Identisch zu
1000 Sichtbarkeit Metadaten public
1000 Sichtbarkeit Daten public
1000 Beschrieben durch
1000 Bestand
1000 Lobid

View source