Download
EQUAL Score Card CPA_2022_Polish_final.pdf 1,46MB
WeightNameValue
1000 Titel
 • EQUAL CPA Score 2022
1000 Titelzusatz
 • EQUAL CPA Score 2022: ECMM score in the assessment quality of clinical management in Chronic Pulmonary Aspergillosis
1000 Titelzusatz weitere
 • Punktacja ECMM w ocenie jakości postępowania klinicznego w Przewlekłej Aspergillozie Płucnej
1000 Verantwortlich
 • Rosanne Sprute, Eva Van Braeckel, Holger Flick, Oliver A.Cornely, Danila Seidel, Jan Styczyński ; Uniklinik Köln, Ghent University, Med Uni Graz, Odense Respiratory Research Unit, DZIF - Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, CPAnet - Chronic Pulmonary Aspergillosis Network, ECMM - European Confederation of Medical Mycology
1000 Beteiligung
Styczyński, Jan (Übersetzung) |
Universitätsklinikum Köln. Klinik I für Innere Medizin (Herausgeber/in) |
1000 Autor/in
 1. Sprute, Rosanne |
 2. Braeckel, Eva van |
 3. Flick, Holger |
 4. Cornely, Oliver Andreas |
 5. Seidel, Danila |
 6. Styczyński, Jan |
 7. Styczyński, Jan |
 8. Universitätsklinikum Köln. Klinik I für Innere Medizin |
1000 Katalog Id
 • HT030069838
1000 Erscheinungsort Cologne
1000 Verlag Uniklinik Köln
1000 Erschienen in EQUAL CPA Scorecard
1000 Art der Datei
1000 Publikationstyp
 1. Leitlinien / Normschriften |
 2. Monografie |
1000 Sprache der Publikation
1000 Abstract/Summary
 • Punktacja EQUAL CPA Score 2022 zawiera zalecenia z aktualnych wytycznych dotyczących postępowania w przewlekłej aspergilozie płucnej (CPA) [1][2]. Wynik EQUAL można wykorzystać do oceny przestrzegania wytycznych postępowania klinicznego [3]. CPA to wyniszczająca przewlekła grzybica płuc. Dotyczy osób immunokompetentnych oraz osób z łagodnym upośledzeniem odporności z chorobą płuc. Rozpoznanie jest trudne, ponieważ obraz kliniczny jest niespecyficzny, a wyniki badań radiologicznych są niejednorodne. Niektóre choroby powinny budzić podejrzenie CPA w przypadku występowania niewyjaśnionych objawów płucnych lub ogólnoustrojowych. Należą do nich gruźlica i niegruźlicze choroby mykobakteryjne, przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuc i sarkoidoza. Zakażenie może prowadzić do powstawania guzków płucnych, ubytków, wtórnego zgrubienia opłucnej i zwłóknienia.
1000 Sacherschließung
ddc 610 Medizin und Gesundheit
1000 DOI 10.4126/FRL01-006453156 |
1000 Dateien
 1. EQUAL CPA Score 2022
1000 Umfang
 • 1 Online-Ressource (2 Blätter) : Illustrationen
1000 Objektart monograph
1000 Beschrieben durch
1000 @id frl:6453156.rdf
1000 Erstellt am 2023-07-14T07:16:34.477+0200
1000 Erstellt von 25
1000 beschreibt frl:6453156
1000 Bearbeitet von 25
1000 Zuletzt bearbeitet Thu Jul 20 07:22:49 CEST 2023
1000 Objekt bearb. Thu Jul 20 07:22:24 CEST 2023
1000 Vgl. frl:6453156
1000 Oai Id
 1. oai:frl.publisso.de:frl:6453156 |
1000 Identisch zu
1000 Sichtbarkeit Metadaten public
1000 Sichtbarkeit Daten public
1000 Beschrieben durch
1000 Download
1000 Bestand
1000 Lobid

View source