Download
EQUAL Scorecard Trichosporon 2022 Polish_final.pdf 392,23KB
WeightNameValue
1000 Titel
 • EQUAL Trichosporon Score 2022
1000 Titelzusatz
 • EQUAL Trichosporon Score 2022: ECMM Score in assessment of the quality of clinical management in invasive procedures Trichosporon infection
1000 Titelzusatz weitere
 • Punktacja ECMM w ocenie jakości postępowania klinicznego w inwazyjnym zakażeniu Trichosporon
1000 Verantwortlich
 • Rosanne Sprute, Ullrich Bethe1, Sharon C.-A. Chen, Oliver A. Cornely, Jan Styczyński ; Uniklinik Köln, DZIF - Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, The University of Sydney, NSW Government - Health Pathology, ECMM - European Confederation of Medical Mycology
1000 Beteiligung
Styczyński, Jan (Übersetzung) |
Universitätsklinikum Köln. Klinik I für Innere Medizin (Herausgeber/in) |
1000 Autor/in
 1. Sprute, Rosanne |
 2. Bethe, Ullrich |
 3. Chen, Shuang |
 4. Cornely, Oliver Andreas |
 5. Styczyński, Jan |
 6. Styczyński, Jan |
 7. Universitätsklinikum Köln. Klinik I für Innere Medizin |
1000 Katalog Id
 • HT030069916
1000 Erscheinungsort Cologne
1000 Verlag Uniklinik Köln
1000 Erschienen in EQUAL Trichosporon Scorecard
1000 Art der Datei
1000 Publikationstyp
 1. Leitlinien / Normschriften |
 2. Monografie |
1000 Sprache der Publikation
1000 Abstract/Summary
 • EQUAL Trichosporon Score łączy parametry optymalnej terapii inwazyjnych zakażeń Trichosporon. Karta wyników EQUAL odzwierciedla najsilniejsze zalecenia i rekomendacje z aktualnych różnych wytycznych. Karta EQAUL stanowi szybkie odniesienie do analizy przestrzegania wytycznych i zarządzania środkami przeciwgrzybiczymi.
1000 Sacherschließung
ddc 610 Medizin und Gesundheit
1000 DOI 10.4126/FRL01-006453162 |
1000 Dateien
 1. EQUAL Trichosporon Score 2022
1000 Umfang
 • 1 Online-Ressource (2 Blätter)
1000 Objektart monograph
1000 Beschrieben durch
1000 @id frl:6453162.rdf
1000 Erstellt am 2023-07-14T08:37:21.100+0200
1000 Erstellt von 25
1000 beschreibt frl:6453162
1000 Bearbeitet von 25
1000 Zuletzt bearbeitet Thu Jul 20 07:47:26 CEST 2023
1000 Objekt bearb. Thu Jul 20 07:46:25 CEST 2023
1000 Vgl. frl:6453162
1000 Oai Id
 1. oai:frl.publisso.de:frl:6453162 |
1000 Identisch zu
1000 Sichtbarkeit Metadaten public
1000 Sichtbarkeit Daten public
1000 Beschrieben durch
1000 Download
1000 Bestand
1000 Lobid

View source